Skip to main content Skip to search

БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

България е държава с благоприятни данъчни ставки – най-ниски в Европейския съюз и едни от най – изгодните в световен мащаб.  Това създава подходяща бизнес среда с перспективи за успешно предприемачество.

Географското положение на България като граница на Европа с Азия допринася за развитие на международна търговия, логистика, производство с цел износ.

България е и място за аутсорсинг на големи международни компании.

 

Регистрирането на фирма в България е за не повече от 3 дни.

Административните разходи са приблизително 76 лв.

Минималният размер на капитала за учредяване на дружество с ограничена отговорност е само 2 лв., а за акционерни дружества – 50 000 лв.

Издаването на ДДС номер е безплатна процедура, която се извършва за около 2 седмици.

С регистриран ДДС номер, фирмата спокойно може да търгува на пазара в европейската общност.

Предимство на ДДС номера е, че при данъчен кредит, неизползваното ДДС се възстановява на всеки три месеца.

 

Обобщено:

Регистрация на фирма – 3 дни;

Административни разходи – 76 лв.;

Минимален размер на учредителен Капитал за ООД – 2 лв.;

Минимален размер на учредителен Капитал за АД – 50 000 лв.;

Издаване на ДДС номер – 14 дни – 0 лв.

 

Информация за данъчни и осигурителни ставки:

Корпоративен данък – 10%;

Данък дивидент – 5%;

Данък върху доходите на физически лица – 10%;

Осигуровки за сметка на работник – 13.34%;

Осигуровки за сметка на работодател – 18.36%;

ДДС – 20%.

 

Ние организираме, оптимизираме и осъществяваме необходими административни процеси и услуги за бързото и лесно стартиране на Вшия бизнес в България.

Може да се възползвате от предлаганите от нас услуги, като за всякакви въпроси и консултации се свържете с нас.

Комуникираме на английски, гръцки, италиански и български език.

При въпроси и необходими консултации се свържете с нас или ни изпратете запитване с вашия имейл или телефон и ние ще се свържем до няколко минути с Вас.

Направи запитване