Skip to main content Skip to search

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

Предлагаме Ви бърза и лесна регистрация на фирма. Ние ще изготвим всички необходими документи, след което ще Ви дадем ясни и точни указания какво е необходимо от Вас. При готовност веднага подаваме документите в Търговския регистър. Срокът за вписване на новорегистрирана фирма след подаване на документите в Търговския регистър е 3 работни дни.

Услугата може да се осъществи изцяло онлайн.

 

 

Процедура по регистрацията на фирма:

 • Свързвате се с нас
 • Давате ни необходимата информация по телефон, имейл или на място в офиса за изгоитвяне на документите
 • Същия ден Ви предоставяме готовите документи
 • От Вас е необходимо да си откриете набирателна сметка в банка по ваш избор, да заверите при нотариус документ с образец от подписа на управителя, да подпишете всички останали документи;
 • След което ни изпращате документите и ние ги подаваме в Търговския регистър
 • До 3 дни имате нова фирма

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

В процеса на дейността на дружеството, често се налага да се вписват допълнения към регистрацията на фирмата или да се правят промени.

Нашите услуги са:

 • Смяна на управител;
 • Промени в собствеността;
 • Преобразуване на юридическата форма на предприятие;
 • Увеличение или намаление на капитала;
 • Промяна в името на фирмата;
 • Смяна на адреса;
 • Промени в дейността;
 • Консултации при преобразуване на предприятие – вливане, сливане, разделяне.
Направи запитване