Skip to main content Skip to search

ПРОФЕСИОНАЛЕН И ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Оперативно счетоводство, ТРЗ, ГФО

Всеобхватно счетоводно обслужване, индивидуална организация и частен подход към всеки клиент.

АНАЛИЗИ

Счетоводни и данъчни анализи

Финансово-счетоводни и данъчни анализи за текуща дейност, на база годишен финансов отчет, прогнози.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

Регистрация, пререгистрация и промени

Регистрация на фирма, пререгистрация, промени в регистрацията, юридически консултации и други.

НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ

Одит на финансови отчети

Одит на индивидуален и консолидиран финансов отчет, одит на проекти и ангажименти за извършване на договорени процедури.

ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ

Консултации

Данъчни и осигурителни консултации за настояща и планирана дейност, съгласно действащото законодателство.

Вярваме в интелигентния бизнес