Бизнес в България България е държава с благоприятни данъчни ставки – най-ниски в Европейския съюз и едни от най – изгодните в световен мащаб.  Това създава подходяща бизнес среда с перспективи за успешно предприемачество. Географското положение на България като граница…